Betraktninger fra Færderseilasen 2021

Årets Færderseilas gikk av stabelen fredag 11. juni. I alt 276 båter stilte til start, men motstrøm og kraftig vind skapte stygg sjø, og hele 134 brøt seilasen – de fleste før de kom til Filtvet. Til start stilte HSFs egen Jan Iverin med sin Liverin (42match), som har delt sine betraktninger fra seilasen som i ettertid omtales som en av de røffeste i regattaens historie.


«Coronasituasjonen det siste året har gjort at Liverin ikke har fått drillet inn noe fast mannskap. Som skipper valgte derfor jeg å melde på i klassen NOR Rating uten Spinnaker, og når kunngjøringen av seilasen kom så sent som den gjorde ble det utfordrende å skaffe mannskap i det hele tatt. Med i båten ble bare Haakon Rui, skipper på Brisen (Express), som var førstereis på Færdern og som aldri hadde seil innenfor Filtvet. Men vi forberedte regattaen med godt mot. I samme klasse var flere gode båter, bl.a en nyere X4^3 Que Vadis V som også har stilt til start her i Holmestrand.»

Jan Iverin, skipper

Turen bort til venteområdet før start gikk i vindstille og flatt vann. Men innover i Bunnefjorden så vi vannet ble mørkere og fikk hvite topper. I løpet av ett minutt økte vinden fra 1,5 m/s til over 10 m/s og det ble virkelig fart på båtene som lå i venteområdet. Vi gikk opp i le av Lindøya og satt seil. Valget falt på kryssfokk og ett rev i storseilet. Så tok vi prøvestart for å time tiden frem til startlinjen, slik vi pleier å gjøre det på onsdagsregattaene i Holmestrand. Men tre minutter før starten kom to Nesoddferger som vi måtte vike for. Vi måtte fallere dypere i startfeltet enn planlagt og det gjorde at vi krysset startlinjen 90 sekunder etter startskuddet. Vi hadde da hele feltet foran oss på det første legget mot Nærsnesgrunnen.

Båtene samles til start i Indre Oslofjord. Foto: Haakon Rui

Indre Oslofjord og Drøbaksund

Vinden økte på og vi jobbet hardt for å finne trimmen i seilene. Etter hvert fikk vi både fart og høyde. Allerede ved Gåsungene hadde vi passert hele feltet i vår klasse, med unntak av én båt. Det holdt med ett lite slag før runding Nærsnes. Allerede her så vi den første båten med revnet seil. Fra Nærsnes økte vinden jevnt. 10, 11, 12 og 13 m/s, og kastene varte lengre og lengre.

Opp gjennom Drøbaksund gikk det fort og det var trangt. Vinden stabiliserte seg på godt over 14 m/s og vi så ofte over 15 i kastene. Ideelt burde vi nok tatt ett rev til og kanskje satt en hardværsfokk. Men siden vi bare var to i båten anså vi det som risikofullt å gjøre det i det trange farvannet. Kreftene i riggen ble i stedet trimmet ut så godt det lot seg gjøre. Det ble intenst mellom slagene og Haakon jobbet iherdig med å stramme fokkeskjøtet og kontrollere storseilet samtidig. Det ble ropt til andre båter for å praie plass for grunner og land. Vi valgte derfor å gå det østre løpet ved Kaholmen for å få noe lengre legg og mer plass. Sikkert et uklokt valg, for båter som lå likt med oss, og som valgte sundet mellom Kaholmen og Håøya var flere hundre meter foran oss sør for Drøbak.

Det var her vi møtte bølger av betydning også. Vi møtte meget sterk motstrøm og seg bare så vidt forbi Oscarsborg. Men konkurranseinstinktet slo til og vi var fast bestemt å ta igjen det tapte, noe vi klarte. Mannskapet var ganske kjørt etter Drøbaksundet, men båten føltes trygg og taklet været, så det ble aldri diskutert å bryte.

Filtvet til Hollender´n

Været ble lettere og solen kom tilbake sør for Filtvet. Ett langt legg mot Mølen og deretter noen kortere slag forbi Horten. Vinden løyet langsomt til 11-12 m/s. Det kom noen større bølger som slo godt over dekk, men aldri så langt at det fylte cockpit. Fra Åsgårdstrand dreide vinden gradvis mer mot vest og vi innså at vi kunne klare å gå rett mot runding av Hollenderbåen uten flere slag. Fra Slagentangen hadde vinden løyet såpass at vi valgte å ta ut revet i storseilet. Men ut mot runding økte vinden til 12 igjen. Runding Hollenderbåen etter 10 timer og 5 minutter etter start.

Hollender´n til målgang

Turen innover ble en skikkelig heisatur i mørke. I lengre perioder lå farten på rundt 11 knop. Vi tok langsom inn på de fleste av båtene i klyngen foran oss.  Like før målgang kom vindskiftet. Retningen dreide mot nordvest og farten i båten gikk ned til rundt 5 knop. Noe som føltes nesten som vi hadde stoppet het opp. Vi seilte rolig i mål etter ca 13 timer og 21 minutter. På korrigert til var vi bare 71 sekunder bak vinnerbåt Que Vadis V med fullt mannskap. Slik sett var vi meget fornøyd med 2. plassen under de rådende forhold. Det var deilig å legge til i Holmestrand kl 04.30 i en nydelig soloppgang.

Jan Iverin, Skipper Liverin

Haakon Rui, Fokkeslask Liverin

Parkeringskort 2021

Seilforeningens medlemmer som har båtplass i havnen har også i år mulighet for å kjøpe sesongparkering på Hakan. Parkeringstillatelsen koster kr 300,- og betaling skjer på automaten ved pir 33 (Hakan). Kvittering for betalt avgift medbringes og byttes inn ved utlevering av gyldig parkeringskort for sesongen 2021.

Utlevering vil skje på Seilhuset mellom kl 18:45 – 19:45 på følgende dager:

  • Onsdag 19. mai
  • Onsdag 26. mai
  • Onsdag 2. juni
  • Onsdag 9. juni

Vi minner om at gjeldende smittevernsregler skal følges; husk å holde god avstand til andre, vent utenfor Seilhuset dersom det er en annen seiler inne for å hente sitt parkeringskort, bruk munnbind når du selv skal inn på Seilhuset, og hold deg hjemme selv ved milde luftveissymptomer.

Photo by Brydon McCluskey on Unsplash

Felles båtutsett fredag 23. April

Hei,
da nærmer det seg ny seilbåt sesong.
Felles utsett er satt til fredag 23.April med oppstart litt før kl. 08:00

Pr. idag er det forventet at 47 båter blir med på fellesutsett.

Følgende dokumenter er tilsendt eierer av båter i vinteropplag på Hakan;
Båt utsett plan med ca tidspunkt, faktura (betales før utsett av båt), informasjon om forberedelser og opprydding, smittevern samt «alminnelige kontraktbestemmelser for kranarbeid».

Det er mange båter som skal sjøsettes denne dagen, så det er viktig at du er godt forberedt og er klar i god tid før oppsatt utsettings tidspunkt, husk tenk «Sikkerhet» for deg selv og naboen.
For at utsettet skal foregå så smidig som mulig er det behov for at vi hjelper hverandre, men HUSK retningslinjer for smittevern.

Ønsker dere en fortsatt fortreffelig båtpuss, og husk på å tenke Miljøvennlig rundt båtpussen. Miljøfarlig avfall som avskrapet bunnstoff, olje, batterier osv. legges i dertil egnede beholdere ved miljøbuene ved opptaksplassen, eller leveres ved miljøstasjonen ved Shell i sentrum.

Kjell Melby (99 69 48 62) vil være den som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av båtutsettet.


Vennlig hilsen
Holmestrand Seilforening

Svein Pedersen
e-mail: Svein.Pedersen2@ebnett.no
Mobil: +4748380579

F E L L E S U T S E T T – 2 3 A P R I L

Hei alle vårpussere som ikke husker fellesdato for utsett. Datoen er 23. april og informasjon om tider følger.

Her er utdrag fra epost om opptak/utsett (20.09.2020): På vedlagt faktura er det inkludert et beløp som tilsvarer ca 50% av kostnad for deltagelse på fellesutsett neste vår. Bakgrunn for dette er at HSF vil at alle skal delta på fellesutsett 23. april 2021, dette for å holde prisen for leie av mobilkran så lav som mulig for hver enkelt båteier. (Dette er et beløp som deretter vil bli trukket ifra faktura for utsett for de som deltar på fellesutsettet).For de som er merket «Ikke Medlem» betaler i tillegg 350,-kr tilsvarende medlemsavgiften i HSF.

Vinteropplag 2020/21

Hei,
atter en gang er sommer på hell og høst tar snart over og med det nærmer det seg tidspunkt for høstens båtopptak for medlemmer tilhørende Holmestrand Seilforening.
Dato for fellesopptak er i år satt til 2 og 3 oktober.

Vi har gjort avtale med Bendik Farnes AS om båtløft med gaffeltruck, pris for løft er i henhold til deres tariff. 
Øvrige pålagte priser; spyling kr 10 pr fot båtlengde, opplagsavgift kr 50 pr fot.
Under vinterlagring vil landstrøm være tilgjengelig i strømuttak for bobilparkering og kjøpes i betalingsautomat.

For de av dere som ønsker vinteropplag på Hakan gjøres påmelding for opplagsplass til undertegnede innen 15 september.
Vennligst opplys følgende data for båten: Lengde i fot, bredde i meter, dypgående i meter, vekt i kg.
Vennligst informer om status for medlemskap i Holmestrand Seilforening samt om medlemsavgift er betalt for 2020.

Da det til en viss grad er begrenset med plasser gjelder regelen førstemann til mølla osv.
De av dere som ønsker å ta opp båten selv senere enn fellesopptaket informerer om dette slik at plass kan bli avsatt. (Båtforeningen vil ha sitt siste opptak den 10 okt slik at transport med gaffeltruck til Hakan ikke vil være mulig etter den dato, kun transport av båter av mindre størrelse med kranbil).

Så snart vi har en oversikt over antall båter som skal opp vil det bli sendt ut en oversikt om plassering og tidspunkt for løfting samt endel praktisk informasjon om hva som må forberedes før båten kan løftes samt forberedning/ plassering av båtkrybber.
I tillegg vil det være behov for noen ildsjeler som kan være med på dugnad, spyling og plassering av krybber etc. fint om de som har anledning melder ifra til meg. 

NB!
Med henblikk på siste års båtutsett ble det mye ekstra arbeid for å flytte/ sette ut båter etter fellesutsett, etter fellesutsett er området disponert for bil/bobilparkering.
Med bakgrunn i dette vil vi at alle skal delta på fellesutsett den 23 april 2021 og 50% av estimert kostnad for utsett vil bli fakturert ved opptak. (Dette er et beløp som deretter vil bli trukket ifra faktura ved fellesutsett)
(Om det av særskilte grunner ikke er mulig å delta på fellesutsett vennligst informer ved bestilling av vinteropplag).
 
På vegne av Holmestrand Seilforening
Vennlig hilsen

Svein Pedersen
e-mail: Svein.Pedersen2@ebnett.no
Mobil: +4748380579