Årsmøte 2019

Avholdes onsdag 13. februar 2019 kl 19.00 i Langgaten 47 (Dataregnskap)

SAKER TIL BEHANDLING:

 1. Godkjenning av innkallingen, samt telle og godkjenne de stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
 3. Behandle årsberetning 2018
 4. Behandle regnskap 2018
 5. Fastsettelse av medlemskontingent og opplagsavgift
  Styret foreslår uendret medlemskontingent (350,- kr/år), og uendret opplagsavgift (50 kr/fot)
 6. Budsjett 2019
 7. Innkomne forslag:
  Styret legger fram forslag til oppdatering av vedtektene
 8. Behandle foreningens organisasjonsplan
 9. Foreta valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 6. februar 2019. Eventuelle saker sendes
tobias.brodtkorb@akersolutions.com og/eller stig.klovstedt@gmail.com .

Sakspapirer ettersendes så snart de foreligger.

Etter årsmøtet vil det bli premieutdeling for onsdagsserien, samt et bildekåseri fra årets aktiviteter.

For Holmestrand Seilforening
Tobias Brodtkorb, sekretær

Felles båtutsett fredag 21. april

2016utsett

 

Som varslet under invitasjon til opptaket, så blir det fellesutsett fredag 221. april og eventuelt lørdag 22. april. Alle med båt i opplag skal ha fått mail om utsettet. Hvis ikke, ta kontakt med Tobias Brodtkorb på mobil 982 13 632.

Vannet er satt på, og sist helg var det stor aktivitet med båtpuss.

Utsettet blir med mobilkran fra Kranringen. Vi begynner med båtene øverst på «vestbredden» opp mot seilerhuset og tar alle fortløpende rundt seilerhuset, mens båtene lengst syd blir tatt til slutt.

Ha en fortreffelig båtpuss, og husk på å tenke miljøvennlig rundt båtpussen. Miljøfarlig avfall som avskrapet bunnstoff, olje, batterier osv. legges ved miljøbuene ved opptaksplassen, eller leveres hos Bilbjørn i sentrum.

Båtopptak høsten 2016

Hei alle seilere i HSF.

 

Sommeren er vendt tilbake, men høsten nærmer seg og styret i HSF har begynt å planlegge årets båtopptak.

 

Som tidligere meldt, blir det felles opptak helgen 7 – 9 oktober.

Vi ønsker din påmelding innen onsdag 21. september.

 

Ved påmelding må du angi båtens lengde, bredde og vekt.

Informasjon om plassering av båtene og hvilken rekkefølge disse skal tas opp vil bli sendt ut innen 28. september.

HSF  organiserer felles utsett våren 2017. Det blir helgen 21 – 22 april 2017.

Påmelding skjer til:

Tobias Brodtkorb

tobias.brodtkorb(at)akersolutions.com

mobil 982 13 632

 

415

Program for høsten

Programmet for høsten er som følger:

 • Onsdagsregattaene fortsetter ut september, husk start kl 1800 i september!
 • Lørdag 17. september: Klubbmesterskap Tur og Hav
 • Båtopptak 7. – 9. oktober, mer informasjon om påmelding etc senere
 • Medlemsmøte i november, tema ikke endelig fastsatt

 

Breidangen Rundt lørdag 4. juni

Banen vil følge sjømerker ute på Breidangen med mulighet for avkorting ved behov. Det legges opp til 4-5 timers seiling før vi møtes til seilerfest på Rødtangen lørdag kveld.

For påmelding/info, se her.

 

5 båter fra Holmestrand i HHSkagen race

Starten gikk fra Åsgårdstrand mellom 20 og 21 onsdag 4. mai. Det var sydvestlig, fin vind som sørget for rask seilas ned til Brofjordens angjørning utenfor Lysekil. Her løyet vinden, og med strøm opp mot drøye 2 knop skapte det utfordringer for de fleste over mot Skagen. De fleste kom i mål mellom 18:00 og 24:00 på torsdag, litt senere enn vanlig.

Resultatene ble:

Sten Waløen #8 i NOR Rating uten spinnaker (Facile/Dufour 425 Grand Large)

Tobias Brodtkorb #2 i NOR Rating 1 (Slappa/X34)

Kenneth Bjørklund #18 i NOR Rating 3 (Silvergirl/Beneteau Sense 50)

Jan Arne Hansen #23 i NOR Rating 3 (Stella Maris/First 40 CR)

Øystein Misje #11 i NOR Rating 4 (Karma Police/Shaw 9)

Bilde av Karma Police og Silvergirl under, største og minste båt fra Holmestrand.

KarmaPoliceogSilvergirl

Vellykket fellesutsett fredag 22. april

2016utsett

41 båter ble satt på vannet ved hjelp av en 130 tonns kran fra Kranringen. Vi startet kl 11, en time før planen, og siste båt var på vannet kl 20, helt i henhold til oppsatt kjøreplan. Vi klarte oss med 3 flyttinger av mobilkranen, og alt forløp uten uhell eller forsinkelser.