Bli medlem

Send en mail til følgende email-adresse:   kasserer@holmestrandseil.no
Årskontingenten betales inn til foreningens konto: 0532.54.48956

Årskontingenten er på kr 350,-
Årskontingent juniorseiler kr 100,-

HSF er medlem av NIF og er derfor underlagt NIF sine krav mhp registrering av medlemmer. Ved innmelding trenger vi derfor:
– fullt navn og adresse som i folkeregisteret
– fødselsdato
– telefonnummer
– email-adresse

Vi har ikke familiemedlemsskap.

Alle som har båtplass i Holmestrand underlagt Holmestrand Småbåthavn DA (HSDA) må være medlem av enten Holmestrand Seilforening eller Holmestrand Båtforening. Ved betaling av båtplass vil HSDA også kreve inn betaling av kontingenten.