Bli medlem

Innmelding kan gjøres via Norges Idrettsforbund sine sider via denne lenken. For barn under 15 år er det foresatte som må registrere medlemmet.

Etter registrering vil vi sende ut faktura på medlemskontingenten som for tiden er:
kr 350,- for senior medlemmer
kr 100,- for junior medlemmer

Dersom du ikke ønsker å bruke siden til NIF kan en e-postsendes  til følgende
e-postadresse:   kasserer@holmestrandseil.no

HSF er medlem av NIF og er derfor underlagt NIF sine krav om registrering av medlemmer. Ved innmelding i epost trenger vi følgende opplysninger:

     • fullt navn som i folkeregisteret
     • adresse som i folkeregisteret
     • kjønn
     • fødselsdato
     • telefonnummer
     • email-adresse

Alle som har båtplass i Holmestrand underlagt Holmestrand Småbåthavn DA (HSDA) må være medlem av enten Holmestrand Seilforening eller Holmestrand Båtforening. Ved betaling av båtplass vil HSDA også kreve inn betaling av kontingenten. Vær oppmerksom på hvilken av foreningene du er registrert som medlem av hos HSDA ( Min Side)

De som ønsker båtplass i Holmestrand må søke om dette hos Holmestrand småbåthavn