Regattaseier til Turi og Fredrik Foon

14Det var igjen rolige vindforhold da 8 båter møtte til start i Holmestrandsfjorden. Thor Birger Leegaard (Bavaria 44 vision) tok etter hvert ledelsen og passerte mållinja først, foran Hilde og Arnt Stendal (Bavaria 35 match)og Turi og Fredrik Foon (Albin nova). Med lavere handicap holdt det til årets første seier for ekteparet Foon. Svenn Petter Andersen (Fenix) seilte også bra lengre bak og sikret seg 2. plassen på korrigert tid.

Resultater 13 juni:

Fortsett å lese «Regattaseier til Turi og Fredrik Foon»

Ny seier til Johan Hansteen

0710 båter møtte til start sist onsdag laber til frisk bris. Hilde og Johan Hansteen (katamaran) rundet først både syd for Langøya og oppe ved Rødtangen. Thor Birger Leegaard (Bavaria 44 vision) var den som fulgte nærmest, og disse båtene fikk etter hvert nok ledelse på resten av feltet til at de tok de to første plassene også på korrigert tid. Svenn Petter Andersen (Fenix) seilte også bra lengre bak og sikret seg 3. plassen.

Resultater 6 juni:

Fortsett å lese «Ny seier til Johan Hansteen»

Johan Hansteen vant onsdagsregatta

Varmebølgen over Østlandet har ikke ført til mye vind for seilerne, og av 10 startende båter i Holmestrandsfjorden sist onsdag var det bare 3 som rakk til mål på en kort bane innen maksimaltiden. Hilde og Johan Hansteen (katamaran) med lett båt og mye seil dro langsomt fra feltet og kunne innkassere årets første seier. Øistein K Hansen (Elan 333) og Thor Espen Bjørge (X-342) fullførte også innen fristen.

Resultater 30 mai:

Fortsett å lese «Johan Hansteen vant onsdagsregatta»

Ny seier til Svenn P Andersen

9 båter møtte til start sist onsdag i rolige vindforhold. Jan Magnussen (Elan 40) og Ole Johan Kvan (Grand Soleil 37) fikk etterhvert en ledelse på resten av feltet, men begge hadde problem med korrekt målpassering og havnet nedover på resultatlista. Svenn Petter Andersen (Fenix) fikk beste tid omregnet foran Øistein K Hansen (Elan 333).

Resultater 23 mai:

Fortsett å lese «Ny seier til Svenn P Andersen»

Øistein K Hansen vant i Holmestrandsfjorden

7 båter møtte til start sist onsdag i fint forsommervær, men med svak og skiftende vind, hvor starten var spesielt vanskelig med mer strøm enn vind. Svenn Petter Andersen (Fenix) fikk klart beste tid omregnet, men med tyvstart måtte han diskes denne gang. Det ble da et jevnt oppgjør mellom 3 Elan-båter, hvor Øistein Hansen (Elan 333) til slutt sikret seieren foran Jan Magnussen (Elan 40) og Arve Bruun Olsen (Elan 362).

Resultater 16 mai:

Fortsett å lese «Øistein K Hansen vant i Holmestrandsfjorden»

Regattaseire til Øystein Misje og Svenn P Andersen

5 båter stilte i årets første onsdagsregatta i Holmestrand. I god bris dro Øystein Misje (Shaw 9) jevnt ifra og sikret seieren foran Turid og Fredrik Foon (Albin Nova) og Arve Bruun Olsen (Elan 362).
7 båter var klare 9. mai, og mens både Øystein Misje og Tobias Brodtkorb var på vei til årets Skagen Race, hvor de begge gjorde det utmerket, kunne Svenn Petter Andersen (Fenix) ta sin første seier for sesongen. Nærmest fulgte Øistein Hansen (Elan 333) som hadde et jevnt oppgjør med Arve Bruun Olsen (Elan 362), men sistnevnte måtte diskes for tyvstart. Johan Hansteen (katamaran) krysset såvidt mållinja først, men med høyt handicap havnet han nede på lista denne gang.
Fortsett å lese «Regattaseire til Øystein Misje og Svenn P Andersen»

Seilingsbestemmelser for onsdagsseilasene 2018

 1. Formålet med onsdagsseilasene er å få seiltrening for medlemmene av Holmestrand seilforening. Treningen gjelder seiling generelt og regattaseiling spesielt, samtidig som det er et mål å skape et godt miljø blant deltakerne.
 2. Onsdagsseilasene seiles hver onsdag i månedene mai til september. Det er ferie i juli måned. Faller 17. mai på en onsdag er det heller ikke regatta denne dagen. Dersom det ikke foreligger spesielle forhold skal regattaen starte klokka 1830 presis. I september skal starten foregå kl 1800.
 3. Hver seilas ledes av et medlem av HSF oppnevnt av styret i henhold til oppsatt liste for sesongen. Det utarbeides egen instruks for starteren.
 4. Dersom starter/leder av seilasen ikke kan møte må han bytte med en annen starter eller melde fra til formann eller annet styremedlem slik at stedfortreder kan skaffes.
 5. Alle medlemmer av HSF kan delta i onsdagsseilasene. Normalt er det heller ikke noe i veien for at også andre kan delta.
 6. Det seiles etter Norges Seilforbunds kappseilingsregler.
 7.  Det seiles på tid korrigert med handikap etter NOR Rating tall.
 8. Start. Dersom starten foregår ved utlagte bøyer, er startlinja definert som en linje mellom ytterste bøye og Junos baug eller flagg på lysmast. Eventuell indre bøye markerer begrensning mot land. Starteren kan gi opplysning om alternativ startlinje.
 9. Bruk av spinnaker/asymmetrisk spinnaker avgjøres av den enkelte båt underveis.
 10. Onsdagsseilasene er underlagt regattasjefen som øverste leder. Han avgjør sammen med resten av regattakomiteen også anker av protester behandlet av starteren. For øvrig er den vanlige driften av onsdagsseilasene underlagt styret.
 11. Det seiles i 1 klasse. Båter uten gyldig målebrev/sertifikat får sitt Rating-tall fastsatt av regattakomiteen.
 12. Makstid for hver seilas settes til kl 2100. I september settes den til kl 2030.
  Seilasen kan avkortes ved rundingsmerke.
  Dersom kun 3 eller færre båter fullfører en regatta, annulleres denne regattaen fra sammenlagtresultatene.
 13. Den enkelte seilas premieres ikke.
 14. Resultatet av årets onsdagsseilaser avgjøres etter følgende regler:
 • De 9 beste plasseringer teller for hver enkelt deltaker.
 • Poengene regnes ut fra lavpoengskalaen i kappseilingsreglene hvor plasseringen gir antall poeng, slik at 1. plass gir 1 poeng osv.
 • Dersom deltakeren ikke har deltatt i 9 seilaser gis poeng som om han kom en plassering etter sistemann i den regattaen som hadde flest startende.
 • Dersom det oppstår poenglikhet avgjør bestemmelse A8 i kappseilingsreglene.
 • Vinneren for året får et napp i foreningens vandrepremie. Vandrepremien vinnes til odel og eie ved 3 napp i pokalen.
 • Det foretas 1/3 premiering basert på sammenlagtresultatene.
 • Det kan også foretas annen premiering av årets seilas.

Vedtatt av styret i Holmestrand seilforening 25. april 2001, med endringer senest foretatt av regattakomiteen i april 2018

Instruks for startere av onsdagsseilasene i Holmestrand seilforening

 1. Starteren er leder av regattaen, underlagt regattakomiteen.
 2. Det seiles etter Norges seilforbunds kappseilingsregler. Disse ligger på seilerhuset.
 3. Seilasene arrangeres også i samsvar med Seilingsbestemmelser for onsdagsseilasene 2018.
 4. Frammøte bør skje en time før start på regattadagen. Starten skal gå kl 1830 (kl 1800 i september)
 5. Banen skal legges og være klar 45 min før første start. Det skal brukes en av de fastsatte banene.
 6. Deltakerne skal så vidt mulig melde seg på hos starteren ved seilerhuset. Starteren kan også registrere deltakeren da det er klart at båten vil delta.
 7. Det startes i 1 klasse.
 8. Starten skal så langt det er mulig gå klokka 18.30 presis. Bruk startklokka på seilerhuset.
  Dersom forholdene i startområdet tilsier utsatt start, så avgjør starteren dette. Ved utsatt start settes AP-flagg.
 9. Startsignalet skal gå nøyaktig 5 minutter etter varselsignalet. Så fremt det lar seg gjøre skytes/tutes det 5-minutters signal klokka 18.25. Ved eventuell tyvstart skal dette markeres med to korte gjentatte lydsignal og varsling med flagg.
  Det oppfordres til at starteren også bruker signalflagg ved starten. Prosedyre for dette er satt inn i permen for onsdagsregatta.
 10. Dersom starteren selv vil delta i regattaen, må han sørge for at en person foretar starten og målgangen fra land.
 11. Starteren må notere seg hvilke av båtene som bruker spinnaker under seilasen.
  Regattaen kan avkortes ved rundingsmerke dersom makstid ikke vil bli overholdt.
  Starter kan benytte foreningens rib, evt egen båt. Nøkkel ligger på seilerhuset
 12. Resultatlister utarbeides og settes i permen for onsdagsregatta på seilerhuset. Ved utregningen skal resultatet avrundes til hele sekunder. Resultatene meddeles deltakerne og sendes Tønsbergs Blad og Jarlsberg. Det kan avtales at regattasekretæren sender resultatene til pressen.
 13. Det skal være kaffe, mineralvann og kjeks på seilerhuset. Starteren kontrollerer at dette finnes på plass. Dersom starteren vil bidra med annet bakverk eller vafler er det hyggelig.
 14. Det er starterens ansvar å koke kaffe og servere den sammen med kjeks eller annet.
 15. Etter avholdt seilas forlates seilerhuset ryddig.

Lykke til og takk for innsatsen.

Regattakomiteen
22.4.2018

Terminliste Onsdagsregatta 2018

Hei regattaseilere!

Vårpussen er på det nærmeste over og båtene klargjøres for en ny regattasesong i Holmestrand.

Her er oversikt over årets onsdagsseilaser:

Dato Start kl Starter
02.mai 1830 Svenn Petter Andersen
09.mai 1830 Erik Eriksen
16.mai 1830 Thor Espen Bjørge
23.mai 1830 Johan Hansteen
30.mai 1830 Vegard Mobråthen
06.jun 1830 Arnt Stendal
13.jun 1830 Kjell Melby
20.jun 1830 Stig Kløvstedt
27.jun 1830 Kristen Larsen
Sommerferie
01.aug 1830 Petter Hegle
08.aug 1830 Kjell G Waaden
15.aug 1830 Thor B Leegaard
22.aug 1830 Tobias Brodtkorb
29.aug 1830 Steffen Ruud
05.sep 1800 Arve Bruun Olsen
12.sep 1800 Jan-Ivar Meldre
19.sep 1800 Hans Narverud
26.sep 1800 Fredrik Foon