Om oss

Holmestrand Seilforening ble stiftet i 1974.
Foreningen har et eget klubbhus ytterst på Hakan, så langt ut du kommer i havna i Holmestrand.

På årsmøtet 14.mars 2018 ble følgende nye styre valgt:

Leder:                        Stig Kløvstedt                           (tlf 95998831)
Nestleder:               Jan-Ivar Meldre                         (tlf 99094609)
Sekretær:                Tobias Brodtkorb                    (tlf 98213632)
Kasserer:                  Erik Eriksen                                (tlf 90936584)
Styremedlem:        Svein Pedersen                        (tlf 48380579)
Styremedlem:        Vegard Mobråthen                 (tlf 90721622)
Styremedlem:        Johan Hansteen                       (tlf 90177669)

Vara:
Erling Fæste, Arnt Stendal, Christian Fulsaas og Petter Jahre

Styret har på sitt første møte 21.mars konstituert seg og besluttet følgende komiteer (komiteledere som ikke er valgt inn i styret innkalles på lik linje med øvrige styremedlemmer til styremøtene):

Jollekomiteen:
Johan Hansteen (leder)
Petter Jahre
Arve Bruun Olsen
Kaj Haagensen

Regatta:
Vegard Mobråthen (leder)
Øystein Hansen
Thor Espen Bjørge
Svenn Petter Andersen

Hus & Materiell:
Fredrik Foon (acting)
Vi trenger forslag på medlemmer som kan tenke seg å bidra her. Alle er hjertelig velkomne, men finnes det noen med byggfaglig kompetanse blir vi ekstra glade.

Tur & Hav:
Thor Birger Leegaard (leder)
Arnt Stendal
Kjell Melby
Kjell Gunnar Waaden
Stig Kløvstedt

Opplag:
Svein Pedersen

Idrettsrådet:
Stig Kløvstedt

HSDA:
Stig Kløvstedt
Tobias Brodtkorb
Erik Eriksen
(gjelder fra HSDAs selskapsmøte sommer 2018)

 

Postadresse:
Holmestrand Seilforening
Postboks 3083
3088 HOLMESTRAND

Kontonr: 0532 54 48956

 

 

Én kommentar til “Om oss”

Legg igjen en kommentar