Vinden døde helt under vårens siste onsdags race. under følger noen bilder fra starten

24062009100
24062009101
24062009102