Eivind Melleby og Petter Mørland Pedersen seiler sammen i Star. Onsdag 30 september 2010 hadde Holmestrand Seilforening besøk av Petter Mørland Pedersen fra Norges Seilforbund. Han hadde en kort breifing på land før start, og fulgte onsdagens regatta fra Seilforeningens RIB. Ute på fjorden ble det gitt råd til seilerne med tanke på seiltrim, boathandling osv. Etter målgang fikk vi en gjennomgang i klubbhuset, deltakerne opplevde å lære mye underveis.

Vi takker Petter & Norges Seilforbund med besøket, og ønsker oss flere i året som kommer!