Det er en glede for Holmestrand Seilforening å invitere til Klubbmesterskapet 17/9 2011

Vi ønsker å samle flest mulige båter fra Holmestrand Seilforening til en hyggelig dag på fjorden, både for de som seiler til vanlig, og de som seiler tur.
Det vil bli seilt 2-3 seilaser a ca 1-2 timer. Premieutdeling etter seilasene
Seilasen vil foregå i området rundt Holmestrand med faste merker,
og bøyer som begrensning av banen.
Seilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.
Det seiles etter LYS systemet og alle deltagende båter må ha gyldig LYS bevis for sesongen 2011.
Har man ikke gyldig LYS bevis, vil båtene bli plassert i turklassen.

Program:
1000: Skippermøte klubbhuset
1155: Klarsignal første seilas
Prosedyre for 2/3 seilas avtales på skippermøtet
Det vil ikke bli startet seilaser etter kl 16:00.
Premieutdeling: Rett etter målgang 2 seilas

Bane:
Seilasene går i hovedsak på faste merker, men utlagte merker kan også bli benyttet. Banen blir kunngjort på skippermøtet.
Seilingsbestemmelser: Legges ut på foreningens hjemmeside ca 15.9.2011, og blir delt ut på skippermøtet.
Startavgift: Startavgiften er kr. 100.- pr båt, inkluderer kaffe/kake på debrifingen.

Påmelding på e-post: roy-erik.steinhaug@tine.no eller på skippermøtet 17.9.2011.

Evt spørsmål på tlf 996 04465

Premiering: 1/3 Premiering. Resultatene fra dagens seilaser teller til sammenlagt premiering.
Det må avvikles/seiles minst 1 seilas til for å få gyldig mesterskap.

Sikkerhet:
Båtene skal ha gyldig ansvarsforsikring.

Ansvarsfraskrivelse:
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.