På grunn av dårlig påmelding (3 båter) avlyses nattseilasen 2011.