Det begynner nå å nærme seg ferdigstillelse av området ute på Hakan.

Det gjenstår fortsatt å asfaltere området, noe som medfører at datoene for båtopptaken blir senere enn det vi er vant med.

 

 

Båtopptakene i regi av seilforeningen vil skje:

 

Lørdag    20.10

Lørdag      3.11

Lørdag    10.11

 

Vi ber om at dere melder dere på hvilken dag dere ønsker å ta opp båten og  samtidig oppgir båtens lengde, vekt og  om mulig når dere tenker å sette båten på vannet til våren.

Påmelding skjer på mail til tokjemelby@online.no  eller på telefon 996 94 862.

 

Frist for påmelding er satt til 15.10.2012.

 

Båtene blir i år tatt opp ved brygga utenfor Motorbåtforeningens lokaler. Opptak av båtene skal i år forgå med gaffeltruck. All høytrykkspyling skal foregå ved motorbåtforeningens lokaler hvor det skal etableres en spylestasjon. Etter spyling transporteres båtene ut til området ved seilhuset med gaffeltruck.

 

Prisen for vinterlagringen er som tidligere kr. 30.- per fot.

I tillegg må hver enkelt betale for bruk av gaffeltrucken samt for avspyling av båten.Prisen for selve opptaket og spylingen er enda ikke klarlagt. Vi kommer derfor tilbake med nye opplysninger så snart dette er klarlagt.

 

Vi tar det som en selvfølge at alle har ettersett krybbene sine og smurt opp disse slik at det ikke blir heftelser i opptaket.

 

Da det nå vil bli fast dekke ute på Hakan er det enda viktigere at krybbene blir godt nok sikret. For å kunne bruke krybber med kjettingstramming må disse sikres med avstivinger eller tilleggsstøtter.

 

 

Vi kan dessverre ikke garantere at samtlige får vinterlagring, men med en rasjonell plassering av båtene ved hjelp av gaffeltrucken, håper vi å kunne hjelpe samtlige.

 

For Holmestrand seilforening

Kjell Melby