Opptak av båter i regi av seilforeningen er fastsatt til følgende helger:

5. – 6. oktober og 19. – 20. oktober.

 

Det vil bli benyttet gaffeltruck til løft og transport av båtene. Båtene rengjøres med høytrykksspyler på egnet spyleplass før båtene transporteres ut for lagring.

Vi beregner ca 30 minutter pr båt. Oversikt over når den enkelte skal opp (ca klokkeslett) vil bli sendt ut når opptakslistene er klare.Det vil også bli sendt ut en oversikt over kostnadene slik at den enkelte båteier kan regne ut hvilken pris som skal betales for opptak, spyling og opplag.

 

Påmelding innen søndag 29.september til Kjell Melby på telefon 996 94 862 eller kje.melby@gmail.com .

Ved påmeldingen ønsker vi opplysninger om båtens lengde, bredde og vekt samt ønsket opptaksdato.

 

Da utsett i regi av seilforeningen har vært etterspurt, vil det bli to utsett i vår regi til våren. Foreløpig er dette planlagt til 3.-4. mai og 24.- 25.mai.

 

For å få plass til flest mulig båter i opplag, og en effektiv logistikk ved utsett av båtene til våren, er det viktig at dere tenker på sesongen 2014 når dere melder dere på opptaket.

 

Båtene som tas opp siste helg må ta høyde for at de må ha båtene klare til første utsett. (3. – 4. mai) mens de som tas opp første helg ikke kan påregne å bli satt ut før 24.- 25. mai.

Tidligere uttak må organiseres i egen regi.

 

Det er også mulig å ligge i bobleanlegget med strøm i vinter. Da tar du kontakt med Småbathavna DA v/ Arild Andreassen. holmestrandsmabathavn@h-nett.no

 

For Holmestrand Seilforening.

 

Kjell Melby