Det var fine forhold under onsdagens regatta i Holmestrand og 12 båter stilte til start. Svenn Petter Andersen (Fenix), Jan Henrik Eriksen (HR 26) og Johan Hansteen (Katamaran) fikk alle en god start, men det var Hans Narverud (Baltic 48) som tok ledelsen ved første runding etter å ha seilt bra på første kryss. Utenfor Langøya kom Tobias Brodtkorb (X-34) for fullt med god spinakerseiling og overtok da ledelsen og beholdt denne til mål, fulgt av Hansteen. Både Andersen og Eriksen gjorde igjen det meste riktig, og med lavere handikapp la de beslag på de to første plassene.

Resultater 4.9.13:

1  Fenixia               Svenn Petter Andersen    1:07:18
2  Fars Drøm          Jan H Eriksen/Kåre Misje  1:08:16
3  Slappa                Tobias Brodtkorb              1:08:41
4  Aurora II            Kjell Melby                       1:11:08
5  Sollieane            Arnt og Hilde Stendal       1:12:25
6  Annelise             Kristen Larsen                1:12:36
7  Azur                  Thor Espen Bjørge           1:12:41
8  Sjøstjerna          Kjell G Wåden                 1:14:00
9  Katla                   Johan Hansteen             1:14:15
10 Lady Fransisca   Stig Kløvstedt                 1:15:05
11 Banzai II            Hans Narverud               1:25:55

12 Ylva                   Tor Rusånes                   1:29:53

Regattasekretæren

Fenixia (til høyre) og Fars Drøm før start (Foto: Øistein K Hansen)