ÅRSMØTE

avholdes onsdag 12. februar kl 19.00 på seilerhuset.

 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING:

 

  1. 1.      Godkjenning av innkallingen
  2. 2.      Valg av møteleder
  3. 3.      Årsberetning
  4. 4.      Regnskap
  5. 5.      Fastsettelse av medlemskontingent og opplagsavgift
  6. 6.      Innkomne forslag:
  7. 7.      Budsjett 2014
  8. 8.      Valg

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 5. februar 2014.

 

Veldagt ligger Årsberetning 2013 , regnskapet vil legges ut i løpet av helgen.

 

Etter årsmøtet vil det bli premiering for onsdagsserien.