Lørdag 13. 9: Klubbmesterskap, se egen post

Lørdag 4. 10 og lørdag 11.10: Opptak, mer informasjon senere

Lørdag 1.11: Opptaksfest

Onsdag 12.11: Medlemsmøte

Forøvrig er det jolleseiling hver tirsdag og torsdag.

Onsdagsserien er igang med start 1830 i august. kl 1800 i september.