ÅRSMØTE

 

avholdes onsdag 17. februar 2016 kl 19.00 på seilerhuset.

 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING:

 

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder
  3. Årsberetning 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Fastsettelse av medlemskontingent og opplagsavgift
  6. Innkomne forslag:
    Styret legger fram skisse til utviklingsplan for Hakan
  7. Budsjett 2016
  8. Valg

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar 2016. Eventuelle saker sendes tobias.brodtkorb@akersolutions.com og/eller olav.grande@sanve.no .

 

Sakspapirer ettersendes så snart de foreligger.

Vedlagt to illustrasjoner som viser en tenkt utvikling på Hakan.

Seilerhuset v6 visjon modell Seilerhuset v6 visjon modell 2

 

Etter årsmøtet vil det bli premieutdeling for onsdagsserien.

 

For Holmestrand seilforening

 

Olav Grande