Dokumenter til årsmøtet

Vedlagte dokumenter ble fremlagt på årsmøtet 17. feb 2016, dokumentene her er nå oppdatert med kommentarer som fremkom.

Årsberetning 2015 r1 oppdatert , godkjent av årsmøte med kommentarer

HSF – Regnskap 2015 godkjent av årsmøte

Forslag fra Valgkomite godkjent av årsmøte