På årsmøtet 2016 presenterte styret en visjon for Holmestrand Seilsenter, vedlagt finnes en oppdatert PDF av presentasjonen.

Seilerhuset visjon v3