Banen vil følge sjømerker ute på Breidangen med mulighet for avkorting ved behov. Det legges opp til 4-5 timers seiling før vi møtes til seilerfest på Rødtangen lørdag kveld.

For påmelding/info, se her.