Årsmøtet avholdes onsdag 15. februar 2017 på seilerhuset.

Innkallingen finner du her: Innkalling årsmøtet 2017