Instruks for startere av onsdagsseilasene i Holmestrand seilforening

 1. Starteren er leder av regattaen, underlagt regattakomiteen.
 2. Det seiles etter Norges seilforbunds kappseilingsregler. Disse ligger på seilerhuset.
 3. Seilasene arrangeres også i samsvar med Seilingsbestemmelser for onsdagsseilasene 2018.
 4. Frammøte bør skje en time før start på regattadagen. Starten skal gå kl 1830 (kl 1800 i september)
 5. Banen skal legges og være klar 45 min før første start. Det skal brukes en av de fastsatte banene.
 6. Deltakerne skal så vidt mulig melde seg på hos starteren ved seilerhuset. Starteren kan også registrere deltakeren da det er klart at båten vil delta.
 7. Det startes i 1 klasse.
 8. Starten skal så langt det er mulig gå klokka 18.30 presis. Bruk startklokka på seilerhuset.
  Dersom forholdene i startområdet tilsier utsatt start, så avgjør starteren dette. Ved utsatt start settes AP-flagg.
 9. Startsignalet skal gå nøyaktig 5 minutter etter varselsignalet. Så fremt det lar seg gjøre skytes/tutes det 5-minutters signal klokka 18.25. Ved eventuell tyvstart skal dette markeres med to korte gjentatte lydsignal og varsling med flagg.
  Det oppfordres til at starteren også bruker signalflagg ved starten. Prosedyre for dette er satt inn i permen for onsdagsregatta.
 10. Dersom starteren selv vil delta i regattaen, må han sørge for at en person foretar starten og målgangen fra land.
 11. Starteren må notere seg hvilke av båtene som bruker spinnaker under seilasen.
  Regattaen kan avkortes ved rundingsmerke dersom makstid ikke vil bli overholdt.
  Starter kan benytte foreningens rib, evt egen båt. Nøkkel ligger på seilerhuset
 12. Resultatlister utarbeides og settes i permen for onsdagsregatta på seilerhuset. Ved utregningen skal resultatet avrundes til hele sekunder. Resultatene meddeles deltakerne og sendes Tønsbergs Blad og Jarlsberg. Det kan avtales at regattasekretæren sender resultatene til pressen.
 13. Det skal være kaffe, mineralvann og kjeks på seilerhuset. Starteren kontrollerer at dette finnes på plass. Dersom starteren vil bidra med annet bakverk eller vafler er det hyggelig.
 14. Det er starterens ansvar å koke kaffe og servere den sammen med kjeks eller annet.
 15. Etter avholdt seilas forlates seilerhuset ryddig.

Lykke til og takk for innsatsen.

Regattakomiteen
22.4.2018