1. Formålet med onsdagsseilasene er å få seiltrening for medlemmene av Holmestrand seilforening. Treningen gjelder seiling generelt og regattaseiling spesielt, samtidig som det er et mål å skape et godt miljø blant deltakerne.
 2. Onsdagsseilasene seiles hver onsdag i månedene mai til september. Det er ferie i juli måned. Faller 17. mai på en onsdag er det heller ikke regatta denne dagen. Dersom det ikke foreligger spesielle forhold skal regattaen starte klokka 1830 presis. I september skal starten foregå kl 1800.
 3. Hver seilas ledes av et medlem av HSF oppnevnt av styret i henhold til oppsatt liste for sesongen. Det utarbeides egen instruks for starteren.
 4. Dersom starter/leder av seilasen ikke kan møte må han bytte med en annen starter eller melde fra til formann eller annet styremedlem slik at stedfortreder kan skaffes.
 5. Alle medlemmer av HSF kan delta i onsdagsseilasene. Normalt er det heller ikke noe i veien for at også andre kan delta.
 6. Det seiles etter Norges Seilforbunds kappseilingsregler.
 7.  Det seiles på tid korrigert med handikap etter NOR Rating tall.
 8. Start. Dersom starten foregår ved utlagte bøyer, er startlinja definert som en linje mellom ytterste bøye og Junos baug eller flagg på lysmast. Eventuell indre bøye markerer begrensning mot land. Starteren kan gi opplysning om alternativ startlinje.
 9. Bruk av spinnaker/asymmetrisk spinnaker avgjøres av den enkelte båt underveis.
 10. Onsdagsseilasene er underlagt regattasjefen som øverste leder. Han avgjør sammen med resten av regattakomiteen også anker av protester behandlet av starteren. For øvrig er den vanlige driften av onsdagsseilasene underlagt styret.
 11. Det seiles i 1 klasse. Båter uten gyldig målebrev/sertifikat får sitt Rating-tall fastsatt av regattakomiteen.
 12. Makstid for hver seilas settes til kl 2100. I september settes den til kl 2030.
  Seilasen kan avkortes ved rundingsmerke.
  Dersom kun 3 eller færre båter fullfører en regatta, annulleres denne regattaen fra sammenlagtresultatene.
 13. Den enkelte seilas premieres ikke.
 14. Resultatet av årets onsdagsseilaser avgjøres etter følgende regler:
 • De 9 beste plasseringer teller for hver enkelt deltaker.
 • Poengene regnes ut fra lavpoengskalaen i kappseilingsreglene hvor plasseringen gir antall poeng, slik at 1. plass gir 1 poeng osv.
 • Dersom deltakeren ikke har deltatt i 9 seilaser gis poeng som om han kom en plassering etter sistemann i den regattaen som hadde flest startende.
 • Dersom det oppstår poenglikhet avgjør bestemmelse A8 i kappseilingsreglene.
 • Vinneren for året får et napp i foreningens vandrepremie. Vandrepremien vinnes til odel og eie ved 3 napp i pokalen.
 • Det foretas 1/3 premiering basert på sammenlagtresultatene.
 • Det kan også foretas annen premiering av årets seilas.

Vedtatt av styret i Holmestrand seilforening 25. april 2001, med endringer senest foretatt av regattakomiteen i april 2018