Hei alle vårpussere som ikke husker fellesdato for utsett. Datoen er 23. april og informasjon om tider følger.

Her er utdrag fra epost om opptak/utsett (20.09.2020): På vedlagt faktura er det inkludert et beløp som tilsvarer ca 50% av kostnad for deltagelse på fellesutsett neste vår. Bakgrunn for dette er at HSF vil at alle skal delta på fellesutsett 23. april 2021, dette for å holde prisen for leie av mobilkran så lav som mulig for hver enkelt båteier. (Dette er et beløp som deretter vil bli trukket ifra faktura for utsett for de som deltar på fellesutsettet).For de som er merket «Ikke Medlem» betaler i tillegg 350,-kr tilsvarende medlemsavgiften i HSF.