Betraktninger fra Færderseilasen 2021

Årets Færderseilas gikk av stabelen fredag 11. juni. I alt 276 båter stilte til start, men motstrøm og kraftig vind skapte stygg sjø, og hele 134 brøt seilasen – de fleste før de kom til Filtvet. Til start stilte HSFs egen Jan Iverin med sin Liverin (42match),...

Parkeringskort 2021

Seilforeningens medlemmer som har båtplass i havnen har også i år mulighet for å kjøpe sesongparkering på Hakan. Parkeringstillatelsen koster kr 300,- og betaling skjer på automaten ved pir 33 (Hakan). Kvittering for betalt avgift medbringes og byttes inn ved...

Felles båtutsett fredag 23. April

Hei,da nærmer det seg ny seilbåt sesong.Felles utsett er satt til fredag 23.April med oppstart litt før kl. 08:00Pr. idag er det forventet at 47 båter blir med på fellesutsett.Følgende dokumenter er tilsendt eierer av båter i vinteropplag på Hakan;Båt utsett plan med...

F E L L E S U T S E T T – 2 3 A P R I L

Hei alle vårpussere som ikke husker fellesdato for utsett. Datoen er 23. april og informasjon om tider følger. Her er utdrag fra epost om opptak/utsett (20.09.2020): På vedlagt faktura er det inkludert et beløp som tilsvarer ca 50% av kostnad for deltagelse på...